2011/02/18

สูตรเกมส์ GTA Vice City Ps2

สูตรเกมส์ GTA Vice City Ps2

เกมส์ Grand theft Auto นั้นมีหลายภาคครับ และภาค Vice city ก็เป็นภาคหนึ่งที่มีคนนิยมเล่นกันมาก
ลองมาดูสูตรเกมส์กันเลยครับ


Weapon Set 1 - brass knucles, knife, molatov, 9mm, rifle, SMG, AK
LEFT, RIGHT, X, UP, DOWN, SQUARE, LEFT, RIGHT
Weapon Set 2 - katana, remote grenades, python, shotgun, silenced uzi, m4, rockets, sniper rifle
LEFT, RIGHT, SQUARE, UP, DOWN, TRIANGLE, LEFT, RIGHT
Weapon Set 3 - chainsaw, grenades, laser scope python, shotgun, mp5, m4, minigun, sniper rifle
LEFT, RIGHT, TRIANGLE, UP, DOWN, CIRCLE, LEFT, RIGHT
Get $250000
UP, DOWN, LEFT, RIGHT, X, X, L1, R1
Armor
UP, DOWN, LEFT, RIGHT, SQUARE, SQUARE, L1, R1
Health
UP, DOWN, LEFT, RIGHT, CIRCLE, CIRCLE, L1, R1
Raise Wanted Level
UP, RIGHT, SQUARE, SQUARE, DOWN, LEFT, CIRCLE, CIRCLE
Never Wanted
UP, RIGHT, TRIANGLE, TRIANGLE, DOWN, LEFT, X, X
Sunny Weather
LEFT, DOWN, R1, L1, RIGHT, UP, LEFT, CIRCLE
Clear Weather
LEFT, DOWN, R1, L1, RIGHT, UP, LEFT, X
Overcast Weather
LEFT, DOWN, L1, R1, RIGHT, UP, LEFT, SQUARE
Rainy Weather
LEFT, DOWN, L1, R1, RIGHT, UP, LEFT, TRIANGLE
Foggy Weather
LEFT, DOWN, TRIANGLE, X, RIGHT, UP, LEFT, L1
Spawn Rhino
UP, L1, DOWN, R1, LEFT, L1, RIGHT, R1
Faster Clock
R1, L1, L1, DOWN, UP, X, DOWN, L1
Destroy All Cars
L1, R1, R1, LEFT, RIGHT, SQUARE, DOWN, R1
Peds Riot
R1, L1, L1, DOWN, LEFT, CIRCLE, DOWN, L1
Peds Attack You
DOWN, TRIANGLE, UP, X, L1, R1, L1, R1
Peds Have Weapons
UP, L1, DOWN, R1, LEFT, CIRCLE, RIGHT, TRIANGLE
Faster Gameplay
LEFT, LEFT, R1, R1, UP, TRIANGLE, DOWN, X
Slower Gameplay
LEFT, LEFT, CIRCLE, CIRCLE, DOWN, UP, TRIANGLE, X
Perfect Traction, Down=Car Hop
DOWN, LEFT, UP, L1, R1, TRIANGLE, CIRCLE, X
Commit Suicide
RIGHT, RIGHT, CIRCLE, CIRCLE, L1, R1, DOWN, X
23) ?
UP, DOWN, TRIANGLE, X, L1, R1, LEFT, CIRCLE
24) ?
UP, UP, RIGHT, LEFT, TRIANGLE, CIRCLE, CIRCLE, SQUARE
Black Traffic
L1, R1, L1, R1, LEFT, CIRCLE, UP, X
Spawn Trashmaster
DOWN, UP, RIGHT, TRIANGLE, L1, TRIANGLE, L1, TRIANGLE
27) ?
DOWN, UP, RIGHT, L1, L1, SQUARE, UP, L1
Guys Follow You
RIGHT, L1, DOWN, L1, CIRCLE, UP, L1, SQUARE
Upside Down
SQUARE, SQUARE, SQUARE, L1, L1, R1, LEFT, RIGHT
Upside Down
LEFT, LEFT, LEFT, R1, R1, L1, RIGHT, LEFT
31) ?
UP, UP, UP, SQUARE, SQUARE, TRIANGLE, R1, L1
32) ?
UP, UP, UP, CIRCLE, CIRCLE, X, L1, R1
33) ?
UP, UP, UP, X, X, SQUARE, R1, L1
34) ?
UP, UP, UP, TRIANGLE, TRIANGLE, CIRCLE, L1, R1
35) ?
RIGHT, UP, LEFT, DOWN, TRIANGLE, TRIANGLE, L1, R1

No comments:

Post a Comment