2011/04/22

สูตรเกมส์ The Sims 3

สูตรของ The Sims 3 ยังคงใช้บางสูตรของ The Sims 2 ได้ วิธีใช้สูตร เมื่ออยู่ในระหว่างเล่นเกม ให้กดปุ่ม Ctrl+Shift+c พร้อมกัน จะมีแถบให้ใส่ข้อความขึ้นมาทางด้านบน ให้พิมพ์สูตรลงไปแล้วกด Enter
โดยสูตรมีดังนี้

Kaching : เพิ่ม เงิน ครั้งละ 1000
Motherlode : เพิ่ม เงิน ครั้งละ 50000
moveObjects [on or off] : เวลาอยู่ในโหมตสร้า่งจะ สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุต่างๆได้ รวมไปถึงตัวซิมก็สามารถย้ายได้ด้วย

หาก ต้องการใช้สูตรเดิมหลายๆครั้ง ให้กด Ctrl+Shift+c แล้วกดปุ่มขึ้น แถบใส่ข้อความ จะเรียกคำสั่งเก่าที่เคยกดไปแล้วขึ้นมา ทำให้ไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหลายๆรอบ
No comments:

Post a Comment