2011/04/24

สูตรเกมส์ the sim 2

    สูตรเกมส์ the sim 2 ก่อนอื่นต้องกด Ctrl+shift+c เพื่อขึ้นแถบเมนู
จากนั้นก็พิมพ์ ตามนี้

forcetwins ทำให้คนที่ตั้งครรภ์อยู่ได้ลูกเป็นแฝด
addNeighborToFamily Cheat on/off   เปิด/ปิด เมนูในการเพิ่ม Sim ที่เราต้องการให้มาอยู่ในครอบครัวเรา
setHour 0-23 ตั้งเวลาในเกม
agesimscheat on/off เปิด/ปิด เมนูตั้งอายุ
aspirationLevel 0 – 5 ตั้งค่าปณิธาน (มี 6 ระดับ)
lockAspiration on/off  ล็อกค่าปณิธาน
maxMotives  ทำให้ค่าความต้งการทุกอย่างเต็ม
motiveDecay on/off เปิด/ปิด ค่าความต้องการ
showHeadlines on/off เปิด/ปิด กรอบคำพูด
kaChing  เพิ่มเงิน$1,000
motherLode  เพิ่มเงิน $50,000
aging on/off  เปิด/ปิด การแก่ของsim

No comments:

Post a Comment